Yhteystiedot

Juha Rantalainen lehtori, lääketieteen lisensiaatti Ravikatu 9, 53500 LAPPEENRANTA +358407341541 juharantalainen@hotmail.com

Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:106274 kpl

Ikäihmisten asema

Nykyään puhutaan että vanhusten määrä kasvaa ja meidän yhteiskuntamme rahat eivät riitä heidän hoitamiseensa. Mielestäni tätä uhkakuvaa on liioiteltu. Tutkimusten mukaan meidän ikäihmisemme ovat aiempaa terveempiä ja selviävät omatoimisesti entistä vanhemmiksi. Todellinen hoivantarve-aika on lyhentynyt. Tilanne ei ole siis niin uhkaava kuin mitä yleisesti ajatellaan. Kuitenkin hoivan tarpeessa olevien määrä pikkuhiljaa kasvaa.

Kokonaistilanne paranisi, jos ikäihmisetkin pääsisivät sairastuessaan nopeasti tutkimuksiin ja hoitoon. Näin he myös kuntoutuisivat ja palaisivat takaisin omaan asuntoonsa. Mitä kauemmin sairas joutuu odottamaan hoitoja, sitä huonommaksi kunto menee ja toipuminen ei ehkä onnistukkaan tai ainakin se pitkittyy. Tällainen mielestäni virheellinen toiminta johtaa kustannusten tarpeettomaan kasvuun.
Siis ikäihmisenkin aktiivinen hoito on hyväksi hänelle itselleen mutta myös meille muillekin.

Yhtenä esteenä vanhusten tutkimiseen ja hoitamiseen on koko Eteä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella  terveyskesukusten eri toimipisteissä lääkärivaje.

Jotta saisimme lisää terveyskeskuslääkäreitä hoitamaan meitä etelä-karjalaisia pitää tehdä mm. seuraavia toimenpiteitä: Ensiksi:  Terveyskeskuslääkärin työtä pitää niin, että sellaiset tehtävät, jotka eivät välttämättä tarvitse lääkäriä, siirretään muille työntekijöille. Silloin lääkäreille jää enemmän aikaa potilaille heidän tutkimiseensa ja hoitamiseensa. Toiseksi:  Myös lausuntojen tarpeellisuutta pitäisi miettiä. Esim. monet KELA:n pyytämät laajat todistukset ja lausunnot vievät runsaasti lääkärin aikaa.


Meillä on paljon huonokuntoisia vanhuksia kotona. Omaishoitajat huolehtivat heistä. Koska kotona hoitaminen on yhteiskunnalle edullisempaa kuin laitoshoito, tämä tuo kaupungille säästöä. Siksi omaishoitajista ja heidän jaksamisestaan kannattaa ja pitää pitää huolta. Omaishoitajien palkkioita pitää nostaa. Lisäksi omaishoitajille pitää taata vapaapäivät ja järjestää kuntoutusta. Omaishoitajan työpanos on tärkeä niin hänen hoidettavalleen kuin myös yhteiskunnalle.

[paluu]